Σύστημα πισίνας Αruba

Το Aruba είναι το ιδανικό επιχείλιο για πισίνες υπερχείλισης. Οι διαστάσεις και το σχήμα του το καθιστούν ένα ευέλικτο τεμάχιο που μπορεί να τοποθετηθεί τόσο σε καμπύλες όσο και σε ευθείες πισίνες και μπορεί να συνδυαστεί με οποιαδήποτε από τις σχάρες αποστράγγισης καθώς και με το στήριγμα σχάρας Canarias.

Τεμάχια

Επιχείλιο Aruba 25x50x3.4 cm

10”x19.7”

  OUT C3

*Μονάδα μέτρησης: χιλιοστά

Υποστήριξη Σχάρα  18x50x3.4 cm

7”x19.7”

  OUT C3

Συμβατό με

Σχάρα RJ25 INV 25x50x2.2 cm

10”x19.7×0.9”

  OUT C3

Αποστράγγιση: >8m³/ώρα
*Συμπεριλαμβάνεται λάστιχο σχάρας 12719
Ελάχιστη ακτίνα 1 μέτρο
 

*Συμπεριλαμβάνεται λάστιχο σχάρας 12719

Σχάρα RJ25 25x50x2.2 cm

10”x19.7×0.9”

  OUT C3

Αποστράγγιση: >13m³/ώρα
*Συμπεριλαμβάνεται λάστιχο σχάρας 9710
Ελάχιστη ακτίνα 1 μέτρο
 

Σχάρα RJ25 FLEX 25x50x2.2 cm

10”x19.7×0.9”

  OUT C3

Αποστράγγιση: >30m³/ώρα
*Συμπεριλαμβάνεται λάστιχο σχάρας 9710
Ελάχιστη ακτίνα 1 μέτρο
 

*Εξάρτημα: 9710

Σχάρα RJ20 20x50x2.2 cm

8”x19.7”x0.9”

  OUT C3

Αποστράγγιση: >11m³/ώρα
*Συμπεριλαμβάνεται λάστιχο σχάρας 9710
Ελάχιστη ακτίνα 1 μέτρο
 

Σχάρα RJ20 FLEX 20x50x2.2 cm

8”x19.7”x0.9”

  OUT C3

Αποστράγγιση: >30m³/ώρα
*Συμπεριλαμβάνεται λάστιχο σχάρας 9710
Ελάχιστη ακτίνα 1 μέτρο
 

*Εξάρτημα: 9710

Λύση καμπύλης πισίνας

Εσωτερική καμπύλη Aruba
BPAR RI00

Εξωτερική καμπύλη Aruba
BPAR RE00

Γωνιακή λύση για πισίνα

Εσωτερική γωνία Aruba
BPAR EI00 25×50 cm – 10”x19.7”

Εξωτερική γωνία Aruba
BPAR EE00 25×50 cm – 10”x19.7”

Χρώματα

Crosscut

Cloud

Crosscut

Petra

Stromboli

Cream

Stromboli

Light

Stromboli

Silver

Έργα