Έργα

Στην Cerámica Mayor πραγματοποιούμε έργα σε διεθνές επίπεδο για την κατασκευή και προσφορά τεχνικών λύσεων αρχιτεκτονικής και διαμόρφωσης τοπίου σε δάπεδα για εξωτερικό χώρο και τεχνικές λύσεις κατασκευής πισινών σε ξενοδοχεία και σε ιδιοτικές κατοικίες. Παρακάτω παρουσιάζουμε μερικά από τα, περισσότερα από 300, έργα που πραγματοποιήθηκαν, επισημαίνοντας τα πιο πρόσφατα. Επικοινωνήστε με την ομάδα πωλήσεών μας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις λύσεις και τα ανταλλακτικά μας για πισίνες και δάπεδα εξωτερικού χώρου.

Proyecto Cerámica Mayor