Συνειδητή, Βιώσιμη και Οικολογική Κατασκευή Κεραμικών

Στην Cerámica Mayor έχουμε ισχυρή δέσμευση για το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα, γι’ αυτό σταδιακά πραγματοποιούμε δράσεις για να φροντίσουμε τον πλανήτη μας όσο το δυνατόν καλύτερα.

Ενσωματώνουμε δράσεις για την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης και συμμετέχουμε ενεργά στην πρόληψη του πλανήτη μας, περιορίζοντας έτσι τις επιπτώσεις μας στο περιβάλλον.

Τι έχουμε πετύχει

Τα κεραμικά μας κατασκευάζονται λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια ενεργειακής και υδάτινης απόδοσης, καθιστώντας τα μια φιλική προς τον πλανήτη επιλογή λόγω της ανθεκτικότητάς τους και της βιώσιμης ανακύκλωσής τους.

Για την κατασκευή τους, φροντίζουμε να μην παράγουμε απόβλητα, χρησιμοποιώντας μόνο φυσικά υλικά που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, αποτελώντας έναν από τους τρόπους συνεισφοράς μας στο περιβάλλον.

Περιβαλλοντικά οφέλη

#ceramicamayor #consciousceramic #ceramicaconsciente
476,60t

Σταθερή ημερήσια
εξοικονόμηση άνθρακα

566,60t

Το CO2
αποφεύγεται καθημερινά

763

Ισοδύναμα δέντρα
φυτεύονται καθημερινά

Το πλακάκι πορσελάνης ξεχωρίζει ως μια φιλική προς το περιβάλλον επιλογή. Είναι ο καρπός της συγχώνευσης νερού, γης και φωτιάς, δημιουργώντας μια ανθεκτικότητα που ξεπερνά τα όρια του χρόνου αλλά και τεχνικά και αισθητικά χαρακτηριστικά που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε ένα περιβάλλον κομψότητας.

Τα κεραμικά από πορσελάνη ελαχιστοποιούν τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις σε κάθε στάδιο της κατασκευής τους: από την εξόρυξη πρώτων υλών σε συγκεκριμένα λατομεία, έως την παραγωγή τους με πρότυπα ενεργειακής και υδατικής απόδοσης, έως την τελική απόρριψή τους.
Ένα φυσικό υλικό για τη ζωή.

Οι βιώσιμοι στόχοι μας

#Agenda2023

Χρήση 100% βιώσιμης
ή βιοδιασπώμενης
συσκευασίας

Μείωση της χρήση χαρτιού
μέσω ψηφιοποίησης
των διαδικασιών

Εδραίωση δικτύου
τοπικών
προμηθευτών

Δίνουμε προτεραιότητα στην ατζέντα του 2030 και στην επίτευξη των ΣΒΑ που συνδέονται με τη δράση για το κλίμα και την προώθηση της κυκλικής οικονομίας με τη μείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων μας, την ενθάρρυνση βιώσιμων πρακτικών, την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την υπεύθυνη διαχείριση του νερού και μείωση των παραγόμενων αποβλήτων.