λεπτομέρεια συστήματος BORA
sistema bora
διαστάσεις ανταλλακτικών
Ειδικα τεμαχια

Ειδικα τεμαχια

άκρη της πισίνας Bora
BPBO 0000 20x50 MONOBLOCK
soporte para rejilla Bora
BSCA 0000 18x50 MONOBLOCK
Λυση γωνιασ

Λυση γωνιασ

MONOBLOCK

1 πακέτο γωνιακού περιγράμματος Bora
BPBO EI00 20x_

2 γωνιακό πακέτο υποστήριξης
Ref. BSCA EE00 18x50

Can be used with drain grates RJ25, RJ25 FLEX, RJ20 and RJ20 FLEX

MONOBLOCK

3 πακέτο γωνιακού περιγράμματος Bora
BPBO EE00 20x_

4 γωνιακό πακέτο υποστήριξης
Ref. BSCA EI00 18x50

Can be used with drain grates RJ25, RJ25 FLEX, RJ20 and RJ20 FLEX

ΛΥΣΗ ΚΑΜΠΥΛΗΣ

ΛΥΣΗ ΚΑΜΠΥΛΗΣ

MONOBLOCK

1 καμπύλη άκρη Bora
Ref. BPBO RI00 

2 υποστήριξη ραφιών
Ref. BSCA RI00 

Can be used with drain grates RJ25, RJ25 FLEX, RJ20 and RJ20 FLEX

MONOBLOCK

3 υποστήριξη ραφιών
Ref. BSCA RE00 

4 καμπύλη άκρη Bora
Ref. BPBO RE00

Can be used with drain grates RJ25, RJ25 FLEX, RJ20 and RJ20 FLEX

Λυση γωνιασ

Λυση γωνιασ

esquina bora
esquina bora
esquina bora
esquina bora
esquina bora
ΛΥΣΗ ΚΑΜΠΥΛΗΣ

ΛΥΣΗ ΚΑΜΠΥΛΗΣ

curva bora
curva bora
curva bora
curva bora
curva bora
τεχνικές πληροφορίες
UNE ENV 12633
Clase 3
DIN 51130
R12R10
DIN 51097
Clase C
Stromboli Light
Light
Stromboli Cream
Cream
Stromboli Silver
Silver
Crosscut Petra
Petra
Crosscut Cloud
Cloud
Εύκολη συντήρηση
Προϊόν μεγάλης διάρκειας ζωής
Αντοχή στον παγετό
Χημική αντίσταση
Αθόρυβο