Λεπτομέρεια συστήματος
Detalle sistema Maui
Διαστάσεις ανταλλακτικών
Dimensiones piezas sistema Maui
Ειδικα τεμαχια

Ειδικα τεμαχια

Άκρη πισίνας
BPMA 0000 33x50 MONOBLOCK
Στραγγίστε τη σχάρα
RJ67 0000 25x50 MONOBLOCK
Λυση γωνιασ

Λυση γωνιασ

MONOBLOCK

1 ΆΚΡΟ ΠΙΣΊΝΑς ΓΩΝΙΑΚΟΎ ΠΑΚΈΤΟΥ MAUI
Ref. BPMA EI00 33x50

MONOBLOCK

2 ΆΚΡΟ ΠΙΣΊΝΑς ΓΩΝΙΑΚΟΎ ΠΑΚΈΤΟΥ MAUI
Ref. BPMA EE00 33x50

ΛΥΣΗ ΚΑΜΠΥΛΗΣ

ΛΥΣΗ ΚΑΜΠΥΛΗΣ

MONOBLOCK

1 ΚΥΡΤΉ ΆΚΡΗ ΠΙΣΊΝΑς MAUI
Ref. BPMA RI00 33x50

MONOBLOCK

2 ΚΥΡΤΉ ΆΚΡΗ ΠΙΣΊΝΑς MAUI
Ref. BPMA RE00 33x50

Λυση γωνιασ

Λυση γωνιασ

Maui esquina
Maui esquina
Maui esquina
Maui esquina
Maui esquina
Maui esquina
Maui esquina
Maui esquina
ΛΥΣΗ ΚΑΜΠΥΛΗΣ

ΛΥΣΗ ΚΑΜΠΥΛΗΣ

Maui curva
Maui curva
τεχνικές πληροφορίες
UNE ENV 12633
Clase 3
DIN 51130
R12R10
DIN 51097
Clase C
Stromboli Light
Light
Stromboli Cream
Cream
Stromboli Silver
Silver
Άνεση
Ολοκληρωμένη αισθητική
Εύκολη συντήρηση
Προϊόν μεγάλης διάρκειας ζωής
Αντοχή στον παγετό
Χημική αντίσταση
Ασφαλές, χωρίς τυφλά σημεία
Αθόρυβο