Ειδικα τεμαχια

Ειδικα τεμαχια

ΠΛΈΓΜΑ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ RJ55
RJ55 0000 20x50x2.2 / Antishock MONOBLOCK
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΤΕΝΤΑ

Αποστράγγιση: > 19.4m3/ώρα

Συλλογές: Crosscut και Stromboli

ΠΛΈΓΜΑ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ RJ55
RJ55 0000 20x50x2.2 / Antishock MONOBLOCK
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΤΕΝΤΑ

Αποστράγγιση: > 19.4m3/ώρα

ΠΛΈΓΜΑ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ RJ67
RJ67 0000 25x50x2.2 / Antishock MONOBLOCK
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΤΕΝΤΑ

Αποστράγγιση: > 19.4m3/ώρα

Συλλογές: Lao, Salem, Crosscut, Cupira, Stromboli, Cements, Woods και Sea Rock

ΠΛΈΓΜΑ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ RJ67
RJ67 0000 25x50 / Antishock MONOBLOCK
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΤΕΝΤΑ

Αποστράγγιση: > 19.4m3/ώρα

ΠΛΈΓΜΑ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ RJ70
RJ70 0000 20x50x2.2 MONOBLOCK

Αποστράγγιση : > 9.7m3/ώρα

Συλλογές: Crosscut και Stromboli

ΠΛΈΓΜΑ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ RJ70
RJ70 0000 20x50 MONOBLOCK

Αποστράγγιση : > 9.7m3/ώρα

ΠΛΈΓΜΑ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ RJ10
RJ10 0000 25x50x2.2 / Antishock MONOBLOCK
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΤΕΝΤΑ

Αποστράγγιση: > 30m3/ώρα

Συλλογές: Crosscut και Stromboli

ΠΛΈΓΜΑ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ RJ10
RJ10 0000 25x50x2.2 / Antishock MONOBLOCK
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΤΕΝΤΑ

Αποστράγγιση: > 30m3/ώρα

τεχνικές πληροφορίες
UNE ENV 12633
Clase 3
DIN 51130
R12R10
DIN 51097
Clase C
Stromboli Light
Light
Stromboli Cream
Cream
Stromboli Silver
Silver
Sea Rock Marfil
Marfil
Sea Rock Caramel
Caramel
Woods Arctic
Arctic
Woods Olivo
Olivo
Woods Nordic
Nordic
Cements Snow
Snow
Cements Warm
Warm
Cements Smoke
Smoke
Crosscut Petra
Petra
Crosscut Cloud
Cloud
Cupira Multi
Multi
Cupira Hueso
Hueso
Cupira Marengo
Marengo
Lao Sand
Sand
Lao Ash
Ash
Lao Bone
Bone
Salem Clar
CLAR
Άνεση
Ολοκληρωμένη αισθητική
Εύκολη συντήρηση
Προϊόν μεγάλης διάρκειας ζωής
Αντοχή στον παγετό
Χημική αντίσταση