Ειδικα τεμαχια

Ειδικα τεμαχια

Rejilla de drenaje RJ55
RJ55 0000 20x50 MONOBLOCK
MONOBLOCK
Rejilla de drenaje RJ66
RJ66 0000 25x50 MONOBLOCK
MONOBLOCK
Rejilla de drenaje RJ70
RJ70 0000 20x50 MONOBLOCK
MONOBLOCK
Rejilla de drenaje RJ70 Esquina
RJ70 E000 20x20 MONOBLOCK
τεχνικές πληροφορίες
UNE ENV 12633
Clase 3
DIN 51130
R12R10
DIN 51097
Clase C
Stromboli Light
Light
Stromboli Cream
Cream
Stromboli Silver
Silver
Sea Rock Marfil
Marfil
Caramel
Woods Arctic
Arctic
Woods Olivo
Olivo
Woods Nordic
Nordic
Cements Snow
Snow
Cements Warm
Warm
Cements Smoke
Smoke
Crosscut Petra
Petra
Crosscut Cloud
Cloud
Άνεση
Ολοκληρωμένη αισθητική
Εύκολη συντήρηση
Προϊόν μεγάλης διάρκειας ζωής
Αντοχή στον παγετό
Χημική αντίσταση