Ειδικα τεμαχια

Ειδικα τεμαχια

ΠΛΈΓΜΑ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ RJ25 FLEX
RJ25 FLEX 25x50x2.2 / Antishock / OUT C3 MONOBLOCK
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΤΕΝΤΑ

Συμπεριλαμβάνεται καουτσούκ γρίλιας
Αποστράγγιση: > 30m3/ώρα

Συλλογές: Lao, Salem, Crosscut, Cupira, Stromboli, Cements, Woods και Sea Rock

ΠΛΈΓΜΑ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ RJ25 FLEX
RJ25 E000 25x50x2.2 / Antishock / OUT C3 MONOBLOCK
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΤΕΝΤΑ

Συμπεριλαμβάνεται καουτσούκ γρίλιας

ΠΛΈΓΜΑ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ RJ25
RJ25 0000 25x50x2.2 / Antishock / OUT C3 MONOBLOCK
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΤΕΝΤΑ

Συμπεριλαμβάνεται καουτσούκ γρίλιας
Αποστράγγιση: > 12m3/ώρα

Συλλογές: Lao, Salem, Crosscut, Cupira, Stromboli, Cements, Woods και Sea Rock

ΓΩΝΊΑ ΣΧΆΡΑΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ RJ25
RJ25 E000 25x25x2.2 / Antishock / OUT C3 MONOBLOCK
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΤΕΝΤΑ

Συμπεριλαμβάνεται καουτσούκ γρίλιας

ΠΛΈΓΜΑ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ RJ20 FLEX
RJ20 FLEX 20x50x2.2 / Antishock / OUT C3 MONOBLOCK
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΤΕΝΤΑ

Συμπεριλαμβάνεται καουτσούκ γρίλιας
Αποστράγγιση: > 12m3/ώρα

Συλλογές: Crosscut και Stromboli

ΓΩΝΊΑ ΣΧΆΡΑΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ RJ20 FLEX
RJ20 E000 20x20x2.2 / Antishock / OUT C3 MONOBLOCK
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΤΕΝΤΑ

Συμπεριλαμβάνεται καουτσούκ γρίλιας

ΠΛΈΓΜΑ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ RJ20
RJ20 0000 20x50x2.2 / Antishock / OUT C3 MONOBLOCK
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΤΕΝΤΑ

Συμπεριλαμβάνεται καουτσούκ γρίλιας
Αποστράγγιση: > 9m3/ώρα

Συλλογές: Crosscut και Stromboli

ΓΩΝΊΑ ΣΧΆΡΑΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ RJ20
RJ20 E000 20x50x2.2 / Antishock / OUT C3 MONOBLOCK
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΤΕΝΤΑ

Συμπεριλαμβάνεται καουτσούκ γρίλιας

τεχνικές πληροφορίες
UNE ENV 12633
Clase 3
DIN 51130
R12R10
DIN 51097
Clase C
Stromboli Light
Light
Stromboli Cream
Cream
Stromboli Silver
Silver
Woods Arctic
Arctic
Woods Olivo
Olivo
Woods Nordic
Nordic
Cements Snow
Snow
Cements Warm
Warm
Cements Smoke
Smoke
Crosscut Petra
Petra
Crosscut Cloud
Cloud
Cupira Multi
Multi
Cupira Hueso
Hueso
Cupira Marengo
Marengo
Lao Sand
Sand
Lao Ash
Ash
Lao Bone
Bone
Salem Clar
CLAR
Ceramica para piscinas y suelos interiores Calacatta
FRESH
Άνεση
Ολοκληρωμένη αισθητική
Εύκολη συντήρηση
Προϊόν μεγάλης διάρκειας ζωής
Αντοχή στον παγετό
Χημική αντίσταση